ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΙΚΤΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ

Επιλογές τιμολόγησης του PullPosition για παίκτες

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5 μέρες για free μετά 25€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Έως και 40 συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
25€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Μέχρι και 7 επαφές
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
ΒΑΣΙΚΟ
5 μέρες για free μετά 6€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Έως και 100 συνδέσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Συμμετοχή σε 2 ομάδες
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
ΒΑΣΙΚΟ
6€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Μέχρι και 14 επαφές
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Συμμετοχή σε 2 ομάδες
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
ΒΑΣΙΚΟ
5 μέρες για free μετά 60€ / Χρόνο
Create a sports CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
6 posts to Pull Position activity per month
10 συνδέσεις κάθε μήνα
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% Upgrade package discount
10% Pull Position reward for renewal subscription
Συμμετοχή σε 2 ομάδες
ΒΑΣΙΚΟ
60€ / Χρόνο
Create a sports CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
6 posts to Pull Position activity per month
10 συνδέσεις κάθε μήνα
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% Upgrade package discount
10% Pull Position reward for renewal subscription
Συμμετοχή σε 2 ομάδες
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
5 μέρες για free μετά 12€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Έως και 180 συνδέσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
Δημιουργία 5 ομάδων
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Career roadmap **
Draws *
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
12€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Μέχρι και 21 επαφές
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
Δημιουργία 5 ομάδων
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Career roadmap **
Draws *
Ετήσιο Προχωρημένο Πλάνο
5 μέρες για free μετά 96€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a sports CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
6 posts to Pull Position activity per month
10 συνδέσεις κάθε μήνα
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% Upgrade package discount
10% Pull Position reward for renewal subscription
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
Δημιουργία 5 ομάδων
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
Discount Gift from Pull Position
Ετήσιο Προχωρημένο Πλάνο
96€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a sports CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
6 posts to Pull Position activity per month
Μέχρι και 21 επαφές
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
10% Upgrade package discount
10% Pull Position reward for renewal subscription
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
Δημιουργία 5 ομάδων
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
Discount Gift from Pull Position
ΑΠΟΛΥΤΟ
5 μέρες για free μετά 20€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Απεριόριστες συνδέσεις
Απεριόριστα μηνύματα
15% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Απεριόριστες συμμετοχές σε ομάδες
Δημιουργία απεριόριστων ομάδων
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Career roadmap **
Draws *
ΑΠΟΛΥΤΟ
20€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Απεριόριστες συνδέσεις
Απεριόριστα μηνύματα
15% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Απεριόριστες συμμετοχές σε ομάδες
Δημιουργία απεριόριστων ομάδων
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Career roadmap **
Draws *
ΑΠΟΛΥΤΟ
5 μέρες για free μετά 200€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a sports CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις στο τείχος δημοσιεύσεων του PullPosition κάθε μήνα
Απεριόριστες συνδέσεις κάθε μήνα
Απεριόριστα μηνύματα κάθε μήνα
15% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Απεριόριστες συμμετοχές σε ομάδες
Δημιουργία απεριόριστων ομάδων
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
Discount Gift from Pull Position
Draws
Career Roadmap
ΑΠΟΛΥΤΟ
200€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a sports CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις στο τείχος δημοσιεύσεων του PullPosition κάθε μήνα
Απεριόριστες συνδέσεις κάθε μήνα
Απεριόριστα μηνύματα κάθε μήνα
15% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Απεριόριστες συμμετοχές σε ομάδες
Δημιουργία απεριόριστων ομάδων
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
Discount Gift from Pull Position
Draws
Career Roadmap

* Δείτε τους όρους χρήσης
** (η παροχή career roadmap εφαρμόζεται μόνο στο ετήσιο προχωρημένο πλάνο και στο 6-μηνο/ ετήσιο απόλυτο πλάνο)

Επιλογές τιμολόγησης του PullPosition για ενδιάμεσους (agents, scouters, managers, προπονητές και directors)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5 μέρες για free μετά 50€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Δημιουργία επαγγελματικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Έως και 50 συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 2 ομάδες
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
50€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Δημιουργία επαγγελματικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Μέχρι και 12 συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 2 ομάδες
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
ΒΑΣΙΚΟ
5 μέρες για free μετά 15€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Έως και 100 συνδέσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 5 ομάδες
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Δημιουργία 2 ομάδων
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
ΒΑΣΙΚΟ
15€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία αθλητικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Μέχρι και 22 συνδέσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 5 ομάδες
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Δημιουργία 2 ομάδων
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Basic Inter Year
5 μέρες για free μετά 144€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a professional CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
15 Connections per month
15 posts to pull position activity per month
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 5 ομάδες
10% Upgrade package discount
Δημιουργία 2 ομάδων
Basic Inter Year
144€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a professional CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
15 Connections per month
15 posts to pull position activity per month
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 5 ομάδες
10% Upgrade package discount
Δημιουργία 2 ομάδων
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
5 μέρες για free μετά 25€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία επαγγελματικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Έως και 150 συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Δημιουργία 5 ομάδων
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
25€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία επαγγελματικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Μέχρι και 32 συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
10% έκπτωση αναβάθμισης πλάνου*
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Δημιουργία 5 ομάδων
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
240€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a professional CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
20 Connections per month
20 posts to pull position activity per month
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
10% Upgrade package discount
10% Pull Position reward for renewal subscription
Δημιουργία 5 ομάδων
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ
240€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a professional CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Μέχρι και 32 συνδέσεις
20 posts to pull position activity per month
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε 10 ομάδες
10% Upgrade package discount
10% Pull Position reward for renewal subscription
Δημιουργία 5 ομάδων
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
ΑΠΟΛΥΤΟ
5 μέρες για free μετά 40€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία επαγγελματικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε απεριόριστες ομάδες
Δημιουργία απεριόριστων ομάδων
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Career roadmap **
ΑΠΟΛΥΤΟ
40€ / Μήνα
Λειτουργίες
Δημιουργία επαγγελματικού βιογραφικού (Προφίλ)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Απεριόριστες συνδέσεις
Απεριόριστες δημοσιεύσεις
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Συμμετοχή σε απεριόριστες ομάδες
Δημιουργία απεριόριστων ομάδων
10% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Προτεραιότητα υποστήριξης
Δώρο έκπτωσης από το PullPosition
Career roadmap **
ΑΠΟΛΥΤΟ
5 μέρες για free μετά 450€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a professional CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Unlimited Connections per month
Unlimited posts to pull position activity per month
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Joining Unlimited groups
Create Unlimited groups
15% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
Career Roadmap
ΑΠΟΛΥΤΟ
450€ / Χρόνο
Λειτουργίες
Create a professional CV(profile)
Πρόσβαση στην εμφάνιση μελών
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Πρόσβαση στην εμφάνιση ομάδων
Unlimited Connections per month
Unlimited posts to pull position activity per month
Δωρεάν μηνύματα μεταξύ των επαφών
Joining Unlimited groups
Create Unlimited groups
15% δώρο του PullPosition για ανανέωση ετήσιας συνδρομής
Profile verification
Προτεραιότητα υποστήριξης
Career Roadmap

* Δείτε τους όρους χρήσης
** (η παροχή career roadmap εφαρμόζεται μόνο στο 6-μηνο/ ετήσιο απόλυτο πλάνο)

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και συζήτηση για το πως θα έρθουμε σε επαφή στείλτε μας ένα email στο info@pullposition.com